Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

DCM-FSG

Risico’s nemen hoort bij ondernemen, maar een goede analyse kan risico’s vaak tot een minimum beperken. Het inschatten van uw risico’s en het bedenken van passende oplossingen, is waar de specialisten van Debt Capital Markets - Financing and Solutions Group (DCM-FSG) zich mee bezighouden.

Bij FSG kunt u terecht met al uw vragen over valuta, rente, investment solutions en financieringsoplossingen. Deutsche Bank biedt haar klanten passende oplossingen om de risico’s van ondernemen in te schatten en te minimaliseren. Deutsche Bank is een grote internationale speler, maar is door haar eigen kantoren in meer dan 70 landen ook uitstekend op de hoogte van de lokale markten. Op deze manier kunnen we u op elk gewenst moment in contact brengen met Deutsche Bank specialisten die precies die kennis hebben van ‘uw’ lokale markt, en bovendien de lokale taal spreken.

We gaan langdurige relaties aan met klanten, die altijd beginnen met een structurele analyse. Op basis daarvan stellen we individuele oplossingen voor u samen. In de continue stroom van informatie die wereldwijd tot onze beschikking staat, zijn wij steeds op zoek naar datgene dat voor u als klant nuttig en van belang kan zijn. We houden u als klant op de hoogte van de ontwikkelingen en bekijken welke productoplossingen voor u de beste zijn. U profiteert van onze specifieke kennis over kansen en u kunt snel anticiperen op mogelijke problemen en risico’s. Deutsche Bank begeleidt u graag op uw weg naar succes, dat is onze Passion to Perform!  
 


Valutamanagement

Een van de risico’s waar veel ondernemers mee te maken krijgen, zijn valutarisico’s. Deze ontstaan als u over de grens zaken doet en zodoende betalingen gaat doen of geld ontvangt in andere valuta. Automatisch krijgt u dan te maken met koersbewegingen, die uw bedrijfsresultaat kunnen beïnvloeden. U wilt dat dat risico voor uw onderneming zo klein mogelijk is.

Meer over valutamangement

Rentemanagement

Als ondernemer houdt u zich bezig met geldstromen. En dus met rente, waarvan het percentage afhankelijk is van de marktsituatie. Deze fluctuerende rente heeft invloed op uw geldstromen, zowel positief als negatief. Het is voor een bedrijf belangrijk de risico’s van renteverschillen in kaart te brengen en te beheersen.

Meer over rentemanagement

Investment solutions

Liquiditeit gaat over de mate waarin een onderneming aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Een goede liquiditeit is belangrijk, zeker als de onderneming van plan is te groeien, want dan heeft u geld nodig om te kunnen investeren. Wij bieden u slimme en innovatieve oplossingen om uw investering te financieren en tevens om uw overtollige liquiditeiten zo optimaal mogelijk te laten renderen.

Meer over investment solutions

Financierings- oplossingen

De specialisten van DCM-FSG van Deutsche Bank kunnen bedrijven met unieke grensoverschrijdende financieringswensen helpen met alternatieve financieringsoplossingen voor de traditionele 'bankleningen'.

Meer over financieringsoplossingen

Footer Navigation:
Last Update: 23.10.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main