Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Asset Based Finance

Hierbij informeren wij u over wijzigingen in de Algemene Bepalingen voor Dienstverlening door Deutsche Bank ABF per 15 mei 2017

De verwijzing naar de Algemene Bankvoorwaarden wordt gewijzigd, zodat deze naar de meest recente versie verwijst, namelijk de versie gedeponeerd op 29 augustus 2016 bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. De definitie van ‘Voorwaarden’  is herschreven zodat deze nu completer is en tevens expliciet duidelijk maakt dat onder deze definitie ook begrepen worden voorraden waarop de cliënt een voorwaardelijk eigendomsrecht heeft. Op dit moment maakt een beperkte groep klanten gebruik van zogenaamde ‘telephonic transfer’-diensten in het kader van werkkapitaalfinanciering. Deutsche Bank zal deze ‘telephonic transfer’-diensten niet langer aanbieden. De verwijzing hiernaar is daarom verwijderd in de definities en in de Algemene Bepalingen van toepassing op werkkapitaalfinanciering. De volledige tekst van de voorwaarden die van kracht worden per 15 mei 2017 vindt u op onze Algemene Voorwaarden pagina.

Introductie Asset Based Finance

Kansen zien en benutten, dat blijft uw grote uitdaging. Op het moment dat een kans zich voor doet wilt u financiële middelen beschikbaar hebben om snel en slagvaardig te kunnen reageren. Financiering op basis van uw debiteuren, voorraden en inkoop kan de ruimte bieden die u nodig heeft.

Wanneer Asset Based Finance?

Asset Based Finance is een zeer geschikte financieringsvorm als uw bedrijf te maken heeft met snelle groei, een overnamesituatie, of bijvoorbeeld seizoensinvloeden. Kenmerkend is dat er business-to-business wordt geleverd, en er een prestatie wordt geleverd die achteraf wordt gefactureerd. Asset Based Finance wordt vaak ingezet bij groothandels, textiel/fashion, grafische industrie, productie, zakelijke dienstverlening inclusief uitzendbranche en transport.

Financiering

Uw facturen verstuurd en nu wachten op uw geld…. U kunt niets doen met geld dat vast zit in uw voorraden… Geld moet werken voor uw onderneming en niet uw geduld op de proef stellen. Dit geld beschikbaar maken voor ondernemen?

Dat kan met:

Debiteurenfinanciering

Inkoopfinanciering

Voorraadfinanciering

Debiteurenbeheer

Traag of niet betalende debiteuren. Juist in deze tijd krijgt u hier ongetwijfeld steeds vaker mee te maken. Het gevolg: onzekerheid, veel hoofdbrekens en verlies van tijd en geld. Geld dat u niet kunt inzetten als werkkapitaal. Zo kunnen slecht betalende debiteuren de kern van uw onderneming aantasten. Met professioneel debiteurenbeheer kunnen wij u veel werk en zorgen uit handen nemen. Wij helpen u om het beheren van risico's een structureel onderdeel te maken van uw bedrijfsvoering. Dat doen wij op basis van jarenlange ervaring en altijd met een realistische kijk op uw debiteurenbestand.

Meer informatie over debiteurenbeheer

Footer Navigation:
Last Update: 10.4.2017
Copyright © 2017 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main