Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Actueel nieuws

26 oktober 2020

The Resilient Treasury: strategie aanpassingen in licht van Covid-19 houden aan op lange termijn

Treasurers verwachten dat de aanpassingen die als reactie op de Covid-19-pandemie zijn gedaan, de komende vijf jaar aanhouden en verder vorm zullen geven aan de ‘nieuwe norm’ voor corporate finance wereldwijd. Lees meer in het rapport van de Economist Intelligence Unit (EIU).back

Footer Navigation:
Last Update: 26.10.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main