Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Actueel nieuws

28 maart 2017

Advisory Day 2017: Uitwisseling verbetert dienstverlening aan Nederlandse bedrijven

Overnames. Voor Dozon Bouwtechniek uit Doetinchem was dat de sleutel om maximaal te kunnen profiteren van de groeiende economie. Maar daarvoor was wel een herfinanciering nodig. Het verhaal van Emile te Dorsthorst van Dozon markeerde de opening van de derde Deutsche Bank Advisory Day op 16 maart. Zoals elk jaar stond op deze dag de spilfunctie van de adviseurs centraal.

Dat het event inmiddels aan bekendheid begint te winnen, bleek uit de goede opkomst. Ruim vijftig adviseurs meldden zich in Nieuwegein om met elkaar en met specialisten van Deutsche Bank van gedachten te wisselen over de beste manier om Nederlandse bedrijven te laten profiteren van de opgaande economie.

Uitwisseling

Een goede uitwisseling van kennis tussen de verschillen partijen. Daar draait het om. Dat bleek ook uit het verhaal van Dozon. Deze bouwtechnische groothandel uit Doetinchem is gespecialiseerd in hang- en sluitwerk en is vooral actief in Midden-, Oost- en Noord-Nederland. In een branche die hard is getroffen door de financiële crisis wil Dozon de grootste regionale speler worden. Om die groei mogelijk te maken, waren overnames nodig en dus geld. Samen met hun adviseur startte Dozon dan ook een herfinancieringstraject. Deutsche Bank was een van de partijen waarmee werd gesproken en sprong er - misschien wel tegen de verwachting in – al direct in het RfP proces positief uit. Ter Dorsthorst gaf aan dat Deutsche Bank zich ontpopte als een waardevolle sparring partner en bovendien de beste maatwerkoplossingen had om de strategie Dozon op de lange termijn in te vullen.

Samen sterk

Een ander element dat naar voren kwam in dit verhaal was de samenstelling en de beschikbaarheid van het team. Iets waarop Head of Commercial Banking, Bas Marteijn, eerder die middag ook had aangegeven als een belangrijke kracht: de Commercial Banking Sales teams van Deutsche Bank zijn in heel Nederland beschikbaar en trekken op met specialisten van cash management, lending en werkkapitaaloplossingen. Adviseurs hebben in dat proces grote toegevoegde waarde omdat ze het banklandschap goed kennen en bedrijven coachen bij de keuze voor een bank.

Workshops

Na het plenaire gedeelte volgde een carrousel van drie interactieve workshops waarin het ging over financiële oplossingen, kennisverbreding en samenwerking tussen klant, adviseur en bank. Concreet kwamen daarin zaken aan de orde als Basel IV, de aanpak bij bedrijven met een verhoogd kredietrisico en het optimaliseren van het beleggingsbeleid van ondernemers.

Al met al een dag vol zinvolle dialoog. Iets dat voor de bank van groot belang is en ook door de adviseurs zeer werd gewaardeerd.

 back

Footer Navigation:
Last Update: 28.3.2017
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main