Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Actueel nieuws

19 december 2016

Uitwerking Uniform Herstel Kader rentederivaten

Vandaag heeft de Derivatencommissie de uitwerking gepresenteerd van het Uniform Herstel Kader voor de rentederivatendienstverlening aan het niet-professionele mkb. Naar aanleiding daarvan heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een artikel gepubliceerd dat u hieronder aantreft.

Alle klanten van Deutsche Bank in Nederland die betrokken zijn bij de uitwerking van het Uniform Herstel Kader zullen voor eind januari 2017 een brief ontvangen met de informatie over het vervolgproces. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: cts.derivatives@db.com, telefoon: 020-5554961.

Artikel Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

'Kader rentederivaten zorgvuldig en goed uitvoeren’

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is de drie onafhankelijke deskundigen erkentelijk voor de uitwerking van het Uniform Herstel Kader ten aanzien van de rentederivatendienstverlening aan het niet-professionele mkb. 'De uitwerking stelt banken in staat het kader zorgvuldig en goed uit te voeren, in het belang van de betrokken klanten,' aldus NVB-voorzitter Chris Buijink.

Reactie NVB op publicatie definitief herstelkader rentederivaten

Zorgvuldigheid en goede uitvoering met de controles die in het proces zijn ingebouwd, zijn uiteraard van groot belang. Bij het hele proces zijn door de banken onafhankelijke reviewers betrokken. De AFM houdt toezicht op de uitvoeringsfase van het kader. Banken streven ernaar de betrokken klanten in de loop van volgend jaar een voorstel te doen op basis van het herstelkader.

In het kader is geregeld hoe deelnemende banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke eventuele herstelacties moeten worden uitgevoerd om mkb’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren. De betrokken banken (ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS en Van Lanschot) hebben zich in juli aan het uniforme herstelkader verbonden.

De commissie werd in maart dit jaar door minister Dijsselbloem ingesteld en bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen: R. J. Schimmelpenninck, B.F.M. Knüppe en T. Kocken. De opdracht van de commissie was te komen tot een uniform herstelkader. Banken hebben steeds gezegd bereid te zijn te zoeken naar een passende oplossing.


Het AFM bericht over het Uniform Herstelkader vindt u hier.

Als PDF ook de brochure die de onafhankelijke Derivatencommissie heeft gemaakt over het proces.back

Footer Navigation:
Last Update: 19.12.2016
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main