Imran Qureshi – Deutsche Bank “Artist of the Year“ 2013
Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

CSR

Deutsche Bank: 'More than money'

Deutsche Bank ziet Social Responsibility (CR) (ook wel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)) als investering in de maatschappij en in haar eigen toekomst. Dat betekent internationaal concurrerend zijn, redelijke winsten boeken en als organisatie groeien, maar daarnaast hechten wij er veel belang aan om op maatschappelijke en ecologisch verantwoorde wijze geld te verdienen. Bovendien draagt Deutsche Bank wereldwijd en in Nederland bij aan duurzaamheid en maatschappelijk nuttige activiteiten en lopen Deutsche Bank en haar stichtingen wereldwijd voorop als zeer actieve, maatschappelijk betrokken organisaties.

In Nederland steunt Deutsche Bank instellingen en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het stimuleren van talent door middel van educatie, het creëren van kansen door middel van maatschappelijke investeringen en het bevorderen van creativiteit door middel van kunst en muziek.

Voor meer informatie over de wereldwijde CR-activiteiten van Deutsche Bank, zie onze CR website (Engels).
 

Footer Navigation:
Last Update: 10.4.2013
Copyright © 2013 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main