Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Column

Welkom,

In de nieuwe economische realiteit is financieel beleid niet langer een afgeleide van het strategische beleid maar maakt het er een groot onderdeel van uit of is het zelfs leidend. Dat betekent dat het vakgebied van de CFO steeds breder wordt en dat accenten verschuiven, bijvoorbeeld ten aanzien van het belang van risk management, maar tevens bij onderwerpen als IT en HR, die steeds meer ook tot het aandachtsgebied van een CFO gaan behoren.

Iedere CFO heeft zijn of haar eigen problematiek en zal op basis daarvan eigen keuzes en afwegingen maken, maar álle CFO's staan voor de uitdaging om in een snel veranderende wereld hun organisatie financieel gezond en sterk te houden. Kostenbeheersing mag dan de tweede natuur zijn voor een CFO, het spanningsveld tussen de korte en lange termijn wordt steeds belangrijker.

Waar krijg je later spijt van? Niemand heeft een glazen bol, maar met kennis en ervaring kunnen kansen worden benut en risico's worden omzeild. De inzichten van anderen kunnen daarbij inspireren. Daarom organiseren wij samen met het Financieel Dagblad een serie intieme bijeenkomsten en een online platform waar CFO’s met elkaar op CFO niveau van gedachten kunnen wisselen.

In verschillende boardroom-sessies geven CFO’s en inleiders hun visie op actuele vraagstukken ten aanzien van bedrijfsfinanciering en operational excellence, maar ook over de veranderende rol van de CFO. Bijvoorbeeld ten aanzien van risk management, dat is verworden tot een beslissende factor in het traject dat voorafgaat aan nieuwe deals. Geen controle achteraf, maar controle aan het begin, in de dealteams, op het moment dat er nog invloed uitgeoefend kan worden.

Dat alles maakt van de CFO steeds meer een strategische business partner. Voor een bank is de CFO de natuurlijke gesprekspartner en we zien hoe CFO's steeds breder verankerd zijn in de onderneming, álle processen kennen en daar bovendien ook iets van vinden. Een verrijking van het vak, maar ook een verzwaring van het werk zeker in een tijd dat bedrijven zich geen fouten kunnen veroorloven.

Niemand doet het alleen. Met The Financial Agenda willen we CFO's een platform bieden om elkaar te inspireren en om ervaringen uit te wisselen. In de boardroom-sessies, maar ook via het online platform van het FD en Deutsche Bank. Daarnaast zullen wij graag onze kennis en ervaring bijdragen waar dat nuttig is. Welkom op The Financial Agenda.

Kees Hoving
CEO Deutsche Bank Nederland N.V.

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main