Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Focus op Capital Markets

De kapitaalmarkt voor midcaps: koudwatervrees niet nodig

Onder CFO’s leeft de gedachte dat de kapitaalmarkt alleen toegankelijk zou zijn voor grote bedrijven. De praktijk is anders. Ook voor midcaps met een EBITDA vanaf EUR 50 miljoen is de kapitaalmarkt aantrekkelijk. Welke mogelijkheden heeft de midcap CFO? En waarom vertonen sommige CFO’s op het laatste moment koudwatervrees? Een beknopte inventarisatie van het aanbod van alternatieve financieringsvormen.Highlights:

  • Brede keuze uit financieringsvormen kapitaalmarkt
  • Populariteit USPP neemt toe. In 2012 bedroeg het volume USD 54,7 miljard waarvan bijna USD 32 miljard voor rekening van buitenlandse (Europese) partijen
  • Met een omvang van EUR 334,3 miljard (per 31 maart 2013) fungeert de Duitse Schuldscheinmarkt als Europese kapitaalmarkt
  • Volume Europese markt corporate bonds sterk gestegen, maar aantal partijen blijft beperkt
  • Voor CFO van strategisch belang om toegang te creëren tot andere fundingbronnen en liquiditeit voor de onderneming zeker te stellen
  • Balans vinden tussen relatie met bank en kapitaalmarktpartij


Feit: in Nederland wordt 80% van alle financieringen verstrekt door banken. De rest van Europa vertoont ruwweg hetzelfde beeld. Het is geen nieuws dat als gevolg van de crisis en door de invoering van Bazel III/CRD IV de kredietverstrekking aan bedrijven is teruggelopen. Bancair krediet wordt schaarser en duurder. Daarom nemen CFO’s steeds vaker hun toevlucht tot de kapitaalmarkt. Redenen kunnen zijn: verminderde onafhankelijkheid van de bank, spreiding van financieringsbronnen of problemen om een bankfinanciering tot stand te brengen. De CFO kan kiezen uit een breed palet aan kapitaalinstrumenten, elk met eigen karakteristieken (zie Figuur 1.).

USPP populair instrument
Midcaps, large corporates en institutionele beleggers kiezen nu vaak voor de Amerikaanse ‘US private placement’-markt. Circa een derde van de uitgevende instellingen van US private placements in de Verenigde Staten komt uit Europa. Hierbij worden effecten – een mix tussen obligatie en banklening – direct en onderhands aan een klein aantal institutionele beleggers aangeboden. Sinds de ‘savings & loans’-crisis in 1989 heeft deze onderhandse markt een grote professionalisering doorgemaakt. Circa 80% van alle financieringen in de VS wordt op de kapitaalmarkt opgebracht, tegen 20% door banken. Het aanbod is er groot en divers. Voor elke fase van de levenscyclus van een onderneming is er een kredietverstrekker, van angel investors tot money market funds voor kortlopend schuldpapier. Nederlandse corporates zoals Nutreco en Boskalis (zie cases) hebben de weg naar een USPP al gevonden. Naar verwachting zal de US private placement-markt de komende jaren blijven groeien.

Wel of geen Europese kapitaalmarkt?
Bestaat er eigenlijk zoiets als een Europese kapitaalmarkt? Ferdinand Veenman, partner KPMG Advisory, die trends op het gebied van bankfinancieringen en alternatieve financieringsinstrumenten onderzocht, vindt van niet. Hij ziet het ontbreken van een level-playing field in toezicht als belangrijkste reden daarvoor. Er spelen meer factoren mee. “De alternatieve financieringsmarkt is nog geen bewezen concept en kent een beperkte liquiditeit.” Hij ziet een gebrek aan marktwerking en transparantie. “Bovendien is pricing een uitdaging vanwege het gebrek aan objectieve creditratings in de markt. Institutionele beleggers werken nu eenmaal internationaal en zullen altijd benchmarken.” Verder is de kennisopbouw en infrastructuur bij institutionele beleggers omtrent kredietverlening nog niet op het gewenste niveau, vindt Veenman.

 

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main