Primary Navigation:
Deutsche Bank Search

Nieuws
June 24, 2019
Deutsche Bank stijgt naar nummer 2 positie in Euromoney's Foreign Exchange Survey 2019

Op 11 juni kondigde Euromoney de resultaten aan van haar Foreign Exchange Survey 2019. Dit jaarlijkse onderzoek is toonaangevend en geeft een overzicht van de spelers in de sector en hun mogelijkheden op het gebied van valutahandel, onderzoek en e-business. Deutsche Bank presteerde dit jaar sterk over de gehele linie, met een stijging of handhaving van haar positie in bijna elke categorie. meer

September 28, 2018
Deutsche Bank heeft het reguliere traject van het Uniform Herstelkader Rentederivaten afgerond

Zoals gepland heeft Deutsche Bank per 28 september 2018 alle aanbiedingsbrieven verstuurd aan de 1138 klanten die in scope zijn van het Uniform Herstelkader (UHK). Klanten die gereageerd hebben op de reeds gedane aanbiedingen en klanten die een verzoek gedaan hebben op de opt-in mogelijkheid zijn nog in behandeling. In totaal zijn 1542 klantdossiers beoordeeld en zijn 404 klanten geïnformeerd dat zij niet in scope van het UHK vallen. meer

August 23, 2018
Update voortgang herbeoorderling rentederivaten

Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven verstuurd.
Van de in totaal 1139 klanten in scope zijn er nog 35 klanten die een aanbiedingsbrief opgestuurd krijgen. meer

June 29, 2018
Afronding Uniform Herstelkader in Q3 2018

Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven verstuurd. Klanten die nog op hun aanbiedingsbrief moeten wachten, worden hierover geïnformeerd. Een aantal complexere dossiers en/of dossiers waar nog informatie van klanten ontbreekt wordt naar verwachting in de komende periode afgerond. De voortgang is goed en er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de aanbiedingsbrieven. Dat blijkt ook uit het grote aantal aanbiedingen dat direct wordt geaccepteerd.
Er zijn 950 aanbiedingsbrieven verstuurd waarvan er 717 zijn geaccepteerd (75%) door onze klanten. De overige acceptaties worden in de komende weken verwacht aangezien klanten 12 weken de tijd hebben om het aanbod te accepteren. 5 Dossiers zijn voorgelegd aan de Geschillencommissie Derivaten. In 9 buiten scope dossiers loopt er nog een gesprek met de klant. meer

May 31, 2018
Uniform Herstelkader nadert afronding

Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven eind mei verstuurd. Op basis van de huidige planning volgt in juni het restant van de aanbiedingsbrieven. Dit betreffen veelal complexe(re) dossiers en/of dossiers waar nog informatie van klanten ontbreekt. De klanten die per eind mei geen aanbiedingsbrief hebben ontvangen, worden hierover geïnformeerd. meer


Deutsche Bank in Nederland

Deutsche Bank is dit jaar 100 jaar succesvol actief in Nederland op de grootzakelijke en institutionele markt. Het begon in 1919 met de oprichting van Handel-Maatschappij H. Albert de Bary, Michelis & Co. in Amsterdam. Sinds 1998 opereert de bank in Nederland als Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch.

Deutsche Bank biedt de Nederlandse markt Investment Banking, Commercial Banking, Asset Management en Wealth Management. De bank heeft in Nederland ruim 800 medewerkers verdeeld over vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Als grootste internationale bank in Nederland speelt Deutsche Bank een belangrijke rol in het faciliteren van Nederlandse bedrijven bij complexe en grensoverschrijdende financiële vraagstukken.

Deutsche Bank is sterk geworteld in Nederland. De Nederlandse branch is een belangrijke pijler van de Deutsche Bank Groep. Het afgelopen jaar heeft zij haar rol in Nederland opnieuw versterkt met belangrijke transacties voor toonaangevende Nederlandse bedrijven in alle segmenten waarin zij actief is. Het is de uitdrukkelijke strategie van Deutsche Bank om haar aanwezigheid en dienstverlening in Nederland de komende jaren stapsgewijs en systematisch uit te breiden.

Footer Navigation:
Last Update: 9.7.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main